Welkom
bc-sneek-ijlst-logo.png

Jaargang 17 nummer 1

♥ ♥ ♥ De voorzitter aan slag

Beste bridgers,

De bridgecompetities lopen weer naar het eind. We kunnen terugzien op een goed seizoen. We bedanken alle competitieleiders en zaalmedewerkers, die ervoor zorgen dat elke competitiemiddag en -avond goed en vlot verloopt. Door ziekte konden Nel van Dijk en Fets Huibers (leiders van dinsdagavondcompetitie) deze winter de competitie niet leiden. Wij wensen hen een goed herstel en hopen dat ze de dingen weer kunnen doen die ze met plezier deden. Dieuwke en Volkert hebben hen prima vervangen.

De vrije inloopdrive op donderdagmiddag, die in september was gestart, werd geen succes. De deelname was te beperkt en is daarom in december gestopt.

Onze oud-voorzitter Marcel Heijbrock is op 1 januari overleden. Lid Cor Koenst is 3 maart overleden, hij was nog actief met bridgen bezig. Het bestuur heeft aan beide overledenen gepaste aandacht gegeven.

Per mail hebben jullie de nieuwe speeldata ontvangen; chronologisch beter en overzichtelijker ingedeeld in competities van 7 en 6 tafels. De viertallen zijn allemaal uitgespeeld, dit jaar deden vier viertallen van BC Sneek mee.

Zijn er leden die ook viertallen willen spelen of willen meedoen aan de regionale competities voor dames, open paren of gemengde paren, meld je dan bij de competitie secretaris Dieuwke Deen.

Misschien heeft een van jullie belangstelling voor een kaderopleiding CLA, CLB, TCL of WL (competitieleider/arbitrage)? Meld je bij Dieuwke!.

Onze leden worden steeds ouder, zoals bij zoveel bridgeclubs. Het is dan ook gewenst dat er nieuwe bridgers bij komen. Wij als bestuur zijn van plan in september weer een cursus te starten. Hebben jullie kinderen, familie, buren, vrienden, kennissen of kennen jullie anderen die interesse hebben? Geef het door aan onze secretaris Geertje Pasma.

We eindigen dit seizoen op woensdag 26 april om 19.30 met een korte voorjaarvergadering gevolgd door een bloemetjesdrive onder leiding van Lex Lobstein!

Verder wens ik jullie een gezonde zomer toe met veel bridgeplezier.

Durk Bootsma.

♦ ♦ ♦ Door bridge leer je nieuw mensen kennen! ♦ ♦ ♦

 Vanuit Roosendaal zijn Ed een Ineke Razenberg verhuisd naar Sneek. ‘Onze dochter belde verleden jaar: “Ik heb een baan gevonden in Sneek. Als ik aangenomen word, verhuizen jullie dan mee?” En we zeiden allebei ja!
Vrienden zeiden nog: “Hoekunnen jullie nu naar die Friezen verhuizen!” Maar we hebben ons huis te koop
gezet en een half jaar later zaten we al in Sneek. Van de vijf kleinkinderen wonen er drie in Scharnegoutum. Mooi toch!”

Inmiddels hebben zij een mooie woning gevonden in de buurt van het zwembad. “Onlangs is in deze buurt nog een actie gehouden voor een nieuw ganzenverblijf. Dat vinden we het mooie in Sneek. Vriendelijke mensen, open en direct, we maken gemakkelijk contact. We wilden bovendien op loopafstand van de winkels en op fietsafstand van het bridgen wonen. Als je zo ‘blind’ in een nieuwe stad komt, dan is bridge toch een goede manier om mensen te leren kennen”.

In Roosendaal (Brabant) zijn Ineke en Ed 25 jaar lid van de bridgeclub geweest.
Ook nu is er nog regelmatig contact met leden van hun oude club. Ze houden van het competitie-element en daarom hebben ze in Sneek voor onze bridgeclub gekozen. “Bij ons in Roosendaal was er een wachtlijst. Toen ik met Dieuwke belde, vroeg ik daarnaar. Gelukkig konden we hier meteen beginnen”.
Ze zijn in september begonnen met om en om op de maandag- en de dinsdagavond te spelen, nu spelen ze de beide maandagavonden en ook op dinsdag.
In Roosendaal hebben ze nog nooit als (echt)paar samen gespeeld. Nu wel. Dat is best even wennen, ook al omdat er verschil in sterkte is.
Ed: “We zijn nog niet helemaal aan elkaar gewend. Er valt veel te praten. Mijn kracht is het onthouden en het uitspelen. Ook achteraf mag ik nog graag wat spellen analyseren. Het wedstrijdelement vind ik belangrijk”.
Ineke: “Ik vind het gezellig. Juist het spelelement vind ik leuk. Ik hou van alle spelletjes: bordspellen, kaartspelletjes, gamen”.
Voor een van de maandagavonden overweegt Ed om met een andere bridgepartner te spelen.

Ineke heeft jarenlang als vrijwilliger gewerkt in de dagopvang voor mensen met een lichamelijk en/of geestelijke beperking. “Ik was vast maatje voor een van de cliënten. Dat is een moeilijk afscheid geweest”.
Met een puzzelwedstrijd uit de krant Groot Sneek wonnen wij een prijs: 2 kaarten voor Into The Woods. Woon je hier net en kun je al meteen gratis naar het theater!” 

Angeline
 

 ♥ ♦ ♣ Mededeling van de penningmeester

Ik verzoek u vriendelijk voortaan bij het doorgeven van een invaller ook het bondscontributie-nummer door te geven. De NBB heeft namelijk een nieuw systeem voor het in kosten brengen van invallers.
De club moet vanaf 1 juni 2017 €0,50 betalen voor deelnemers zonder NBB-nummer.
Bij voorbaat dank,

Lusy Faber.

♣♣♣ Bridgeprobleem: geen gemakzucht!

(Noord/NZ)

♠ H 6 3
A 10 6 4
3
♣ A B 8 4 2

♠ A B 5
B 9
A B 10 6 5 2
♣ 5 3

Via het bieden van de lage kleuren komen N/Z in een 3 SA-contract. West komt uit met ♠9. Hoe speel je?

♥ ♥ ♥ Verslag kerst- en nieuwjaarsdrive.

 


De kerstdrive werd dit jaar gehouden op donderdagmiddag 22 december. Er hadden zich 34 paren opgegeven.
De uitslag:
A- lijn: 1. Jacob de Boer & Volker Deen
2. Lex Lobstein & Nico Poiesz

B-lijn: 1. Douwe Heeringa & Eleonora Huitema
2. Ineke Schippers & Hennie Tjaarda

C-lijn: 1. Jan Wondergem & Cees Postma
2. Jelle Hoogland & Anneke Duijster 

Op 3 januari deden er 30 paren mee aan de Nieuwjaarsdrive.

De uitslag:
A-lijn: 1. Rudy Dam & Sim Speelman
2. Aaltsje de Boer & Volkert Deen

B-lijn: 1. Henk Haanstra & Bennie Regeling
2. Ineke Razenberg & Ed Hazenberg

C-lijn: 1. Sylvia Beintema & Annie Harkema
2. Lesley Nettekoven & Annie Boschma

Voor beide drives gold dat er leuke prijsjes beschikbaar waren én lekkere hapjes, kortom gezellige bridge-evenementen!

Geertje Pasma.

♠ ♠ Viertallen District Friesland

Sneek 1: Kampioen Hoofdklasse Lex Lobstein ©
Theo Groenewold
Henk Bunt
Domien Silvius
Willem Kerver
Sneek 2: degradatie Hoofdklasse Dieuwke Deen ©
Volkert Deen
Dina Boersma
Aaltsje de Boer
Jacob de Boer
Sneek 3: 4e plaats 1e klas Henk van der Wal ©
Steven Ferwerda
Jan Posthumus
Henk Oswald
Sneek 4: 5e plaats 2e klas Durk Bootsma ©
Ant Bootsma
Jan Dooper
Ed Razenberg
Ineke Razenberg

Gemengde paren
Liesje van der Leest met Gerrit Meinema kampioen Hoofdklasse.

Open Paren
Adri Flohil en Henk Oswald kampioen 1e klas.

Dames Paren
Aaltsje de Boer en Sjoeding Cho 2e plaats in de Hoofdklasse. 

♥ ♦ ♣ Bridgeclub Sneek kampioen van Friesland

Op 4 februari werd de Friese titelstrijd Parenbridge gehouden, waarbij BC Sneek het hele ereschavot voor zijn rekening nam. Alle Friese bridgeclubs werden aangeschreven om hun clubkampioenen van de verschillende speelmomenten uit te nodigen om deel te nemen. Van BC Sneek hadden zich drie paren zich opgegeven. In totaal speelden er 28 paren van 20 clubs in het zalencentrum aan het Kalverdijkje in Leeuwarden. Er waren
twee zittingen van 20 spellen. Alle drie de deelnemende paren van BC Sneek vielen in de prijzen.

1e prijs voor Henk van der Wal en Jan de Ree met 60,67 %
2e prijs voor Jacob de Boer en Volkert Deen met 60 %
3e prijs voor Aaltsje de Boer en Sipko Woudstra met 57,50% 

Kopie uit GrootSneek,
Carla en Dieuwke


♦ ♦ ♦
De oplossing

                                           ♠ H 6 3
                                            A 10 6 4
                                           ♦ 3
                                           ♣ A B 8 4 2

                      ♠ 9 8 4                                  ♠ V 10 7 2
                       H 8 7 2                                V 5 3
                       V 8                                     ♦ H 9 7 4
                      ♣ H 10 7 6                             ♣ V 9

                                           ♠ A B 5
                                            B 9
                                            A B 10 6 5 2
                                           ♣ 5 3

De natuurlijke neiging bij deze uitkomst is deze te laten doorlopen naar de vork in je hand. Beter is eerst te tellen: je hebt maar 5 vaste slagen. Welke kleur biedt de meeste kans op extra slagen? Dat zijn de ruitens: ze kunnen drie - drie zitten of
vier - twee met honneur doubleton. Je slaat ♦A en speelt een kleine ruiten na. Daarna jaag je met ♦B 10 de andere honneur eruit.
Maar… voor deze speelwijze heb twee entrees in de zuidhand nodig om bij de vrije ruitens te komen. Neem daarom de eerste slag met ♠H en bewaar ♠A B als entrees in de hand.

Angeline.
Bron: bridgekalender

Inloggen