Welkom
bc-sneek-ijlst-logo.png

   De voorzitter aan slag

Beste bridgers,

Helaas is met de start van het nieuwe bridge seizoen ons lid Jet Postma niet meer bij ons, ze is ten gevolge van een ernstig fietsongeluk  overleden. Jet heeft bridgecursussen bij ons gevolgd en is altijd een actief en plezierige bridger aan tafel geweest.

Op 28 augustus vond de algemene ledenvergadering plaats, waar we de agenda vlot konden afwerken. Het financieel verslag, de jaarrekening en de begroting zijn met dank aan de penningmeester goedgekeurd. De winnaars van de vorige competities worden nu bijgehouden op ons gloriebord. In onze speelzaal in de Stolp hangt het aan de muur, zie elders in deze Open Kaart. In de bestuurssamenstelling zijn geen wijzigingen. Na de vergadering konden we deelnemen aan de kennismakingsdrive.

De leden kunnen ook dit jaar weer aan vier competities deelnemen. Nel van Dijk heeft na een jaar van ziekte de leiding van de dinsdagavondcompetitie weer op zich genomen. Dieuwke,  Volkert en Evert verzorgen de maandagavond 7-tafelcompetitie, de maandagavond 6-tafel competitie wordt weer gedaan door Henk en Lex , Ant en Durk. Bij de donderdagmiddagcompetitie is de leiding weer in handen van Lex, Ieke en Jos. Wij verzoeken jullie met klem:

BIJ VERHINDERING GRAAG VROEGTIJDIG DOORGEVEN WIE ALS INVALLERS SPELEN.

Hebben jullie verder belangstelling voor andere bridgeactieviteiten, neem dan contact op met wedstrijdsecretaris Dieuwke of Geertje, onze algemeen secretaris.

Verder veel plezier met bridgen deze herfst en winter.

Durk Bootsma. 

♦ ♦ ♦ Lusy Faber: ‘Ik zit er altijd bovenop!’

Sinds ongeveer vijf jaar is Lusy de penningmeester van onze club. Deze functie past bij haar, want, zoals ze zelf zegt: ‘Ik hou van cijfertjes en getallen.’ Ze is inmiddels 68 jaar, heeft drie kinderen en twee kleinkinderen. Samen met haar partner Simon de Jong (ook lid van onze club) woont ze in een mooi pand op het Kleinzand. Vanaf het balkon heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Sneek!

Boekhouden is haar niet vreemd. Jarenlang is ze drogist geweest in Sint-Nicolaasga. ‘Ik ben 43 jaar ondernemer geweest. De drogisterij was mijn eigen zaak. Ik was nog van de “ouderwetse” soort: gedegen opleiding en erg gericht op advies en service. Ik zat niet op de stoel van de apotheker, maar maakte bijvoorbeeld wel eigen poedertjes, verrichtte kleine handelingen. Het leukst vond ik het contact met de klanten, van toegevoegde waarde zijn.’

Lusy was de enige drogist in Sint-Nyk, het hele dorp kwam over de vloer. Ook de adellijke familie Van Eysinga (eigenaar van Epemastate in IJsbrechtum, maar met een grote boerderij in Sint-Nyk). Omdat ze was gescheiden, deed ze de administratie in haar uppie! Ruim drie jaar geleden, Lusy was inmiddels 65, is ze na 43 jaar met werken gestopt, haar dochter heeft de drogisterij overgenomen. 

Bridge

‘Ik heb altijd hard gewerkt, wat wil je: een eigen zaak en drie kinderen. Bridgen was de uitlaatklep.’

Eerst kwam het klaverjassen, later het bridge. Lusy heeft het bridgen geleerd van Johannes Jellesma, nog op basis van het oude klaversysteem. Van thuisbridger is ze na haar verhuizing naar Sneek, zo’n 35 jaar geleden, clubbridger geworden. ‘Het leuke van bridgen vind ik het rekenen, slagen tellen, hoeveel punten zitten er nog in. Ik kan goed cijfers onthouden, maar dat heeft natuurlijk ook mijn interesse.’ 

Bestuur

Voorzitter Durk Bootsma deed een dringend verzoek aan haar: wilde ze penningmeester worden?

‘Ik heb er even over nagedacht, maar mijn conclusie was: dat beheers ik wel.’ Ze heeft een cursus gevolgd om greep te krijgen op de computerprogramma’s. ‘Het boekhouden op papier kende ik wel, maar ik moest wel even omschakelen naar de digitale boekhouding. Er is altijd wel iemand in de buurt om mij hiermee te helpen, maar daar schoot ik niets mee op. Vandaar de cursus: uiteindelijk moet je het zelf kunnen!’ 

Penningmeester

De penningmeester houdt het bankboek bij: alle betalingen die via bankverkeer gedaan worden. Vroeger had je ook nog het kasboek: het overzicht van het contante geld, maar dat is verdwenen; alles gebeurt via de bank. Er zijn twee boekhoudingen: een van de club en een aparte van de Snitsimmer. ‘Alle banktransacties en bijbehorende bescheiden, print ik uit en verzamel ik in het bankboek. Eind mei/begin juni, aan het einde van het bridgeseizoen, maak ik de balans op en de winst- en verliesrekening.  Ook stel ik ieder jaar de begroting op en maak ik het jaarverslag. Alles wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie en geaccordeerd in de ledenjaarvergadering. Als penningmeester draag je best een grote verantwoordelijkheid. Mijn motto is: nooit meer uitgeven dan wat er binnenkomt.’ Goed letten op de centen is Lusy wel toevertrouwd. ‘Ik zit er altijd bovenop,’ zegt ze lachend. 

Inkomsten en uitgaven

In het jaarverslag kun je alle uitgaven en inkomsten terugvinden. Vaste normale kosten zijn: de zaalhuur, materiaal, drives en vergaderingen, cursussen en natuurlijk de post onvoorzien. Soms zijn er speciale kosten, daar sparen we ook voor. Bijvoorbeeld: volgend jaar op 11 november is het jubileumfeest van de club. We bestaan dan 80 jaar.

De contributiegelden van de leden vormen grotendeels de inkomsten. ‘In september gaan de nota’s de deur uit. Binnenkort kan iedereen dus weer een mail hierover verwachten. We hebben gezagsgetrouwe leden, want bijna iedereen betaalt op tijd!’

Daarnaast betalen de cursisten ook voor de cursussen die gegeven worden. Ook speciale acties dragen bij aan de club: de Rabo-sponsoractie bijvoorbeeld. Ieder lid met een rekening bij de Rabo kan 5 euro doneren aan de club. Dat heeft dit jaar 135 euro opgeleverd. De AH-clubactie gaat in september van start. Kijk daarvoor elders in deze Open Kaart! 

Als je van één club lid bent, betaal je bij ons 60 euro, ben je van twee  of meer clubs lid, dan betaal je 50 euro. ‘We betalen per lid 21,50 euro aan de NBB. Voor de club blijft er dus maximaal 38,50 euro per lid over. En daar bridge je het hele jaar voor. Bovendien verzetten de vrijwilligers veel werk, vaak voor niet meer dan een kopje koffie. Als je je dat realiseert, dan weet je ook dat we bij onze club eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang zitten!’ 

♣♣♣ out of the box!
(Noord/OW) 

♠ B 10 8 6 5 4
♥  A 6 5
A H V
♣ A

 -
♥  H V 10 8 4 2
10 9 8 6 4
♣ H 5 

Het is een viertallenwedstrijd. Zonder tussenbieden ben je beland in 6 ♥. West start met A, die je troeft. Als je een kleine harten naar ♥ A speelt, renonceert west. Wat is de beste speelwijze?

mededeling van het bestuur 

Competities van dit seizoen:

Maandagavond 7-tafels A-lijn  16 paar
B-lijn  16 paar

 
Dinsdagavond A-lijn  12 paar
B-lijn  12 paar

Hier komen in januari 2 paren bij
Maandagavond 6-tafels A-lijn  16 paar
B-lijn  16 paar
C-lijn  12 paar

in januari komen twee B-paren terug en is er een versterkte degradatie
C-lijn 12 paar; na januari 14 paren

Donderdagmiddag A-lijn  12 paar
B-lijn  12 paar
C-lijn  14 paar
 

Nieuwe spelregels

Het District Friesland organiseerde voor alle wedstrijdleiders en clubleiders een kaderdag, speciaal over de nieuwe spelregels. De bijeenkomst was op zondag 10 september in 't Haske te Joure met als inleider Ad Cosijn (bondsbureau NBB). Ook onze arbiters hebben zich in de nieuwe spelregels verdiept. Het is voor iedereen wel wat wennen. Wij rekenen daarom op uw begrip en wensen de arbiters succes. 

Bridgecursus voor gevorderden op donderdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur.
Als je de basis van het bridgen en je systeem beheerst, is het misschien leuk en zeker leerzaam een vervolgcursus te doen. Het spelen kan er alleen maar leuker op worden! En wie weet: misschien ziet u de (positieve) resultaten terug in de uitslagenlijst. Deze lessen worden eenmaal per 14 dagen gegeven op de donderdagmiddag als er geen competitie is. Lex verzorgt 12 lessen waarin de spellen van de donderdagmiddagcompetitie van een week eerder, worden besproken. Wat ging er goed en wat kan beter? Ook kunt u met eigen vragen komen. Wij vragen hiervoor een eigen bijdrage van € 30,-  

Voorlopige data:

5 en 19 oktober
2, 16 en 30 november
14 december
11 januari
8 en 22 februari
8 en 22 maart
5 april

Nieuw op de Website! 

Iets om naar uit te kijken: Lex Lobstein gaat wekelijks een interessant spel van commentaar voorzien!

♥ ♦ Gloriebord

Dit jaar zijn de tekstbekers afgeschaft. De meesten die een beker wonnen, hoefden die beker niet mee naar huis. Daarom heeft het bestuur iets nieuws bedacht: de glorieborden. Op de borden hangen transparante bordjes met de namen van de winnaars van de competitie. Voor elke competitie is er een: maandagavond 7 rondes, maandagavond 6 rondes, dinsdagavond en donderdagmiddag. De borden zijn ingelijst. Lusy Faber heeft de borden en de lijst ‘gebietst’ van de golfclub. Die deed ze weg. De lijst is van echt eikenhout, dus deze glorieborden kunnen nog twintig jaar mee! 


  
   AH SPORTAKTIE

In het kader van de Sportaktie van AH/NOC/NSF hebben vrijdagmorgen 8 september 4 leden van onze club, te weten: Ant Bootsma, Jellie Knoop, Marieke Verf en Bea Wiarda , in de AH supermarkt op het Antoniusplein in Sneek zitten bridgen. Durk Bootsma en Geertje Pasma waren ter ondersteuning aanwezig. Zij deelden ook de flyers uit die Dieuwke Deen ontworpen had. Met deze spaaractie kunnen belangstellenden gratis lessen volgen bij de deelnemende sportclubs. Onze club doet ook mee aan de actie, men kan de eerste 5 lessen gratis volgen, de vervolglessen kosten 5 euro per avond. Als lid van onze club kunt u misschien familie en/of bekenden op deze actie attent maken en hen helpen met sparen. Om daarna de lessen bij ons te volgen natuurlijk!

Geertje Pasma

     Jellie Knoop: bij de zomeravonddrives is iedereen welkom!!

Jellie bridget al heel lang, ook tijdens de zomeravonddrives. ‘In 1983 ben ik met mijn echtgenoot Frans naar Sneek verhuisd. De vraag is dan altijd: hoe leer je in een nieuwe stad mensen kennen. Ik werkte toen als medisch secretaresse in het Sint-Antoniusziekenhuis. Elma Wesselius was mijn collega en zij heeft mij geïntroduceerd bij onze bridgeclub. Frans en ik hebben les gehad van mevrouw Vrolijk. Na tien lessen zei die: jullie kunnen wel naar de club. De eerste bridgekennismaking daar was tijdens de kerstdrive. Frans opende met 3 schoppen. Ik wist wel wat dat bod betekende, maar ik had geen idee wat ik daarna moest doen! Dat ben ik nooit meer vergeten.’ 

Zomeravonddrive

Deze zomer werden er voor de tweede keer zomeravonddrives gehouden bij Onder de Linden. Onze club kent een lange traditie van zomeravondbridge. Tien jaar lang, van 1994 tot 2004, hebben Frans en Jellie Knoop bij Cees en Annie Leeuwen zomeravondbridge georganiseerd. ‘Frans was een actieve man, hij vond het leuk dit soort dingen te organiseren. Ik hielp met alles. Er waren nog nauwelijks computers, dus we hebben avonden gezeten om loopbriefjes te maken.’ Het was altijd volle bak, beneden en boven. Er is zelfs een keer buiten gebridged! Frans en Jellie zijn gestopt met de organisatie, nadat Frans ziek werd. In 2004 is Frans overleden. ‘Toen kon me een poosje het hele bridge gestolen worden.’ Gelukkig voor Jellie heeft ze zich weer kunnen herpakken en heeft het ze plezier in bridge teruggevonden. In 2004 heeft Klaas Looper de organisatie overgenomen. Nadat Annie en Cees Leeuwen met de zaak gestopt zijn, heeft bij onze club het zomeravondbridge een tijdje stilgelegen. 

Onder de Linden

Twee jaar geleden kwam Rudy Dam bij Jellie met de vraag: ik kan bij Onder de Linden terecht voor de zomeravondbridge. Maar ik heb iemand nodig die me wil komen helpen. Wil jij dat doen? Jellie vindt het leuk om aan dit soort activiteiten mee te werken. Ze helpt immers ook al mee bij de SnitSimmer. Dus ze zei ja! ‘Ik regel de inschrijving. Officieel gaat dat via de computer, maar mensen schieten mij ook wel eens aan. Dat wil ik eigenlijk niet. Dus volgend jaar: inschrijven via de computer! Ik beheer het geld, nog lekker ouderwets: met een trommeltje voor de contanten en een kasboek voor het overzicht. We lenen de spullen van de club. Wat er overblijft na de zomeravonden is voor de club. Dat is per jaar zo’n 200-300 euro. En ik regel de prijzen: een dinercheque van Onder de Linden: 7,50 – 10 of 15 euro. De kosten per avond zijn 7,50 pp, inclusief de koffie en thee.’ 

Welkom

Meestal spelen er paren van alle sterkten in een lijn. Als de bezetting maximaal is, wordt er in twee lijnen gespeeld. Jellie zegt met nadruk: ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onder de Linden leent zich daar ook voor: het is gezellig, ontspannen. Dat hoort ook bij een zomeravond! We zouden het heel leuk vinden als er meer mensen komen, ook mensen uit de B- en C-lijn. Sommigen denken wel eens, dat er alleen A-spelers komen, maar dat is niet zo. Zo’n zomeravonddrive is juist heel handig voor iedereen die nieuwe biedafspraken wil uitproberen. Of als je een nieuwe partner hebt: dan kun je mooi oefenen. Kortom:  je steekt er ook nog wat van op!’ 

Boot

Tweemaal is er een speciale avond: er wordt gebridged op De Toerist, de Sneker rondvaartboot. Dat geeft een heel eigen sfeer. Vooral als in de loop van de avond de zon daalt en het licht langzaam verdwijnt. Bovendien is het heerlijk om buiten even te kletsen of een sigaretje te roken! 

♦ ♦ ♦ De oplossing

 Als de ruiten 3 – 2 zitten is er geen probleem, maar wat als ze 4-1 zitten? De snit in de hartens is duidelijk, maar als je vier keer troef trekt en daarna de ruitens wilt incasseren, blijft B hangen. Je kunt met een  ♠- introever naar de hand, maar dat is je laatste troef. Je moet met ruitens van slag, west speelt vervolgens klavers en je zit aan tafel geplakt. Hoe houd je de communicatie met de zuidhand wel intact?

Incasseer A en ♣A en neem daarna pas de snit in harten. Op ♣H en de vierde hoge troef gooi je de blokkerende H V weg. Daarna geef je west B. Je hebt nog een troef over om in de he komen en vervolgens de 9 8 6 op te rapen!!

Angeline.

Bron: bridgekalender

♥ ♦SnitSimmer

Ook dit jaar is de Snitsimmer weer geslaagd, hoewel er wat minder paren waren. Misschien is dat aan de vakantie te wijten? Zoals gebruikelijk was het heerlijk weer, de kleine buitjes stoorden niet. Een van de deelnemende kroegen had afgezegd. ’s Ochtends bleek bovendien dat een van de kroegen niet open was, een misverstand. Gelukkig is de leiding sterk in het improviseren en het vinden van een snelle oplossing. Geweldig!

 

Overal winnaar en tevens eerste in de A-lijn:  Wijnhold Bos en Chris van Gestel:

Glorieus op de derde plaats en daarmee het beste Sneker paar: Rudy Dam en Sipko Woudstra:


       

Inloggen