Welkom
bc-sneek-ijlst-logo.png


 Jaargang 19 nummer 1

 ♥ ♥ ♥ De voorzitter aan slag

 Beste bridgers, 

Het jubileum van 80 jaar BC Sneek hebben we feestelijk gevierd op 11 november 2018 in Hotel Amicitia in Sneek. Een mooi georganiseerde drive met veel deelnemers konden we afsluiten met een uitgebreid Live Cooking Buffet. Dat we dit konden aanbieden zonder een extra eigen bijdrage is te danken aan de sponsoren en onze opgebouwde reserves.


In de zomer van 2018 organiseerden onder anderen onze leden Rudy Dam en Jellie Knoop de Zomeravonddrive in de bovenzaal van Onder de Linden en zelfs twee keer een drive met de rondvaartboot op het Sneekermeer. Ook deze zomer gaan ze dat weer doen. De oudejaars- stamppotdrive in de Kajuit werd ook door hen georganiseerd. Lekker en gezellig. 

Bestuurlijk is het een bewogen tijd geweest. De verhuizing van De Stolp naar wijkgebouw De Watertoren verliep niet geheel naar wens. We moesten steeds naar oplossingen zoeken om het aangenaam te houden, zowel wat betreft de locatie als de parkeerproblemen. We kwamen tenslotte tot de conclusie dat deze locatie niet houdbaar was. Door veel bezoeken aan locaties in en buiten de stad kwamen we op het laatst uit bij de Schuttersheuvel. In dezelfde tijd kwam het verzoek van BC Heel Wat Manche uit IJlst om met BC Sneek samen te gaan. Na de nodige gesprekken zijn wij gezamenlijk gekomen tot een juridische fusie. Dit hebben wij op de nieuwjaarsdrive bekendgemaakt en de volgende dag de leden per mail ingelicht. De leden van BC IJlst hebben op 30 januari 2019 met 100% voor gestemd. En op onze extra leden vergadering op 13 februari 2019 stond ook iedereen positief tegenover deze fusie. Daarom gaan wij straks verder als BC Sneek/IJlst. Op 12 maart is dat in de statuten vastgelegd bij notaris Troost in Bolsward. 

De lopende competities worden afgewerkt. De leden van IJlst worden uitgenodigd op onze korte voorjaarsvergadering op woensdag 17 april 2019 met daarna de bloemetjesdrive. Dit vindt allemaal plaats in de Schuttersheuvel. De LAATSTE competitie (van 6 tafels) in de Watertoren is maandag 15 april 2019, op dinsdag 16 april verhuizen wij onze kasten met materiaal naar de Schuttersheuvel. De laatste competitie van 7 tafels op 29 april 2019 vindt dus al plaats in de Schuttersheuvel.

Ik wil iedereen er met klem op wijzen dat de munten van de Watertoren op 15 april opgemaakt moeten zijn! 

De eerste bestuursvergadering met de nieuwe leden van IJlst: Durk Keegstra en Benny Regeling, is inmiddels achter de rug. De functies zijn als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: Durk Bootsma, in 2020 niet herkiesbaar, na 9 jaar voorzitt
 • Tweede voorzitter: Durk Keegs
 • Secretaris: Geertje Pasma.
 • Penningmeester: Lusy Faber, in 2021 niet herkiesbaar, ook dan 9 jaar in diens
 • Tweede penningmeester: Benny Regeling.
 • Competitieleider Dieuwke Deen, in 2019 niet herkiesbaar, ook al 9 jaar actief; ze blijft wel voorzitter TC (technische commissie).
 • Algemeen adjunct: Carla Verburgh.

Het nieuwe competitieoverzicht BC Sneek/IJlst voor seizoen 2019- 2020 is vastgesteld en is inmiddels naar u gemaild. Draai het uit en zet het op uw prikbord!
Verder wil ik jullie allemaal bedanken, dat jullie in de soms onaangename momenten in rust met ons meegeleefd hebben.

Voorzitter Durk Bootsma. 

♦ ♦ ♦ Prijzenkabinet 

Hennie Tjaarda (85): Nu wil ik iets voor mezelf!

 Op haar veertigste kreeg Hennie haar vierde kind. Toen die 8 jaar werd, dacht Hennie: nu wil ik iets voor mezelf. Hennie hield van klaverjassen, bridge kende ze alleen uit boeken. Ze was er heel nieuwsgierig naar.rouw Potma-Silvius, de schoonmoeder van Sim Speelman, woonde toen in IJsbrechtum en die kende ik. Ik ben op haar afgestapt en heb gezegd dat ik wel bridgen wilde leren. Zij verwees me door naar mevrouw Vrolijk. Die gaf bridgeles. En zo ben ik begonnen.’

 

Damesclub

De club waar Hennie ging spelen was de damesbridgeclub van de huisvrouwenvereniging uit Sneek, vooral vrouwen uit de middenstand die vonden dat ze ook wel een eigen damesafdeling konden oprichten. Er werd meteen al in drie lijnen gespeeld bij Cees Leeuwen in de bovenzaal. Die drie lijnen hadden allemaal een eigen naam, vernoemd naar koninginnen, bijvoorbeeld: Fabiola of Beatrix. Maar zoals dat gaat, de club werd kleiner, het ledental ging achteruit, ze moesten noodgedwongen weg bij Leeuwen. ‘Het werd een hele zoektocht, maar uiteindelijk konden we achter in het Bonifatiushuis terecht. Die hadden een zaaltje waar we met zijn allen in konden. En… daar zitten we nog steeds. Eenmaal per twee weken op vrijdagmiddag kaarten we. Er zijn nog veertien leden over!’

 Prijzen

 Haar man hield niet van spelletjes, ook niet met de (klein)kinderen. Uit nood wilde hij wel een keer meedoen, maar alleen als het ging om jokeren of hartenjagen. Wat hij wel heeft gedaan is te bewonderen op het kleinste kamertje in huis: aan alle muren in het toilet hangen spijkertjes of zijn plankjes getimmerd. Je kunt er royale tijd doorbrengen om alle prijzen die Hennie met het bridgen gewonnen heeft, te bewonderen. ‘Al die prijzen lagen zomaar ergens. Mijn man heeft alles ingelijst, die vond dat leuk om te doen. Hij was dus best wel trots op mij, anders zou hij dat niet gedaan hebben.’ Haar man is vier jaar geleden op kerstavond gestorven na bijna vijf jaar verkering en zestig jaar huwelijk. ‘Als je het samen zo lang zo goed met elkaar hebt gehad, dan mag je naast verdrietig ook best wel eens dankbaar zijn.’

Ook in de kamer zijn er prijzen te bewonderen. Op het dressoir is een hele rij Makkumer aardenwerk bordjes te zien, gesponsord door Tichelaar. Vooral de eerste zijn prachtig gedecoreerd. Ze heeft er een aantal met Liesje van der Leest gewonnen, samen deden ze ieder jaar mee aan de Makkumer drive. Met Lies, Jannie en Adrie gaan ze ieder jaar naar de koninginnendrive in Oentsjerk. Dan nemen ze stoeltjes mee, koffie met wat lekkers voor onderweg en pas dan beginnen ze aan het toernooi. 

Bridgeclub Sneek 

Hennie leerde een echtpaar uit Tersoal kennen en via hen kwam ze op de Bridgeclub Sneek terecht. Die speelde toen nog bij Hanenburg. Ze wilde graag naar een ‘grote’ club, dus dat kwam mooi uit. Ze kreeg een partner toegewezen, omdat haar beoogde partner door omstandigheden moest verhuizen. Die partner was Afke ( ‘Nee, niet Afke Feenstra’). Deze Afke was al oud en overleed helaas na één jaar. Haar nieuwe partner werd mevr. De Wreede. ‘Zij was best fel. Op een keer zag ze een tegenstander wat opzichtig over zijn hart strijken. Dat was seinen naar zijn partner, bedoeld om met harten uit te komen. Mevr. De Wreede werd heel boos, en terecht. Uiteindelijk moest toen zelfs de voorzitter erbij komen, dat was toen Sim Speelman, om alles weer glad te strijken. Zij heeft mij wel een beetje beïnvloed. Mijn man zei een keer: “Sinds je bridget, ben je veel bozer geworden.” Bozer klopt niet helemaal, maar onder invloed van mevr. De Wreede leerde ik wat meer voor mezelf opkomen.’
De club werd te groot, nieuwe mensen moesten in een apart kamertje gezet worden. Uiteindelijk is de club vertrokken bij Hanenburg.

Partners

Hennie speelt veel, nog steeds en ze heeft heel veel bridgepartners gehad, bijvoorbeeld mevr. Ferwerda. Ze speelt of speelde met Folke Terpstra, Adrie de Boer, Jannie Wijnia, Liesje van der Leest, mevr. Folkers, Annie Wierda, Tine de Jong en zowaar ook met een man: Anton Westhoff.
Ze speelt in Sneek (verschillende competities), in Joure, in Heeg en in Sint Nyk. ‘Is dat niet duur?’ vraag ik. Het antwoord is duidelijk: ‘Relatief is bridgen juist goedkoop. Voor hetzelfde geld als mijn zoon voetbalt, ben ik lid van vier bridgeclubs!’
Hennie heeft nog wel een grappig verhaal op voorraad: ‘Ik kom op een avond met Folke Terpstra terug van het bridgen. Folke brengt me thuis. Net als ik wil uitstappen, gaat de deur van de auto niet meer open. Wat blijkt? Het koordje van mijn jas, waar een kraaltje aan zat, was gaan vastzitten in de deuropening. Geen beweging in te krijgen. Ik laat de jas zo achter en Folke ermee naar de garage. Hele deur eruit! Dat was een dure grap. En de verzekering deed alleen maar moeilijk. Mijn man werd zo boos, dat hij meteen de verzekering heeft opgezegd.’ 

Ouder worden

Juist als je ouder wordt, is bridgen belangrijk. ‘Veel kennissen en vrienden zijn overleden. Langzaamaan vallen veel mensen om me heen weg. Als ik ga bridgen, dan ontmoet ik juist veel mensen. Je hoort er nog bij, je doet nog mee. Maar als ik zelf merk dat het veel minder gaat en ik geen acceptabel niveau meer kan bereiken, dan stop ik ermee!’

Angeline Kerver 

♣  ♣  ♣  Verliezers

(zuid/nz) 

♠ A 5 2
A 8 3
H B 3 2
♣ 8 6 4

♠ 9 8 6
B 9 6 4 2
A V 10 9
♣ A

Zuid opent 1 harten, uw partner noord volgt met 2 sans. U ziet sans niet zitten, maar bent ook niet bang en biedt 3 ruiten, partner noord biedt tot slot 4 harten. West komt uit met ♣V. U telt uw verliezers: zeker twee in schoppen. Dat betekent dat u de hartens voor één verliezer moet spelen. Hoe doet u dat? 

♥ ♦Winnaars!

80 jarig Jubileumdrive (individueel) In Sowieso

Lijn A: Dieuwke Deen             61.90%
Lijn B: Lusy Faber                  63.27%
Lijn C: Huibie Foeken             67.06% 

Stamppotdrive In de Kajuit
 

Lijn A NZ:  Harry Amsterdam en Sim Speelman
         OW: Angeline Kerver en Jan Dooper

58.75%
63.75%

Lijn B NZ:    Jellie Knoop en Gretha Potma
      OW: Jan van der Laan en Simon de Jong

61.25%
67.50%

Lijn C NZ:    Lusy Faber en Afke de Boer
         OW: Jan Huitema en Doede Liezinga

63.28%
59.38%


N
ieuwjaarsdrive (individueel) In de Schuttersheuvel

Lijn A: Volkert Deen
Lijn B: Alex Coppoolse

65.65%
64.90%

 

Clubcompetitie

Winnaars 1e ronde maandagavond 7 tafels

 

Lijn A: Theo Groenewold en Domien Silvius
Lijn B: Jikje de Jong en Wietske Kiestra
Lijn C: Lida Bus en Wiekie van der Sluis

58.40%
54.19%
57.35%

 

Winnaars 2e ronde dinsdagavond

 

Lijn A: Aaltsje de Boer en Volkert Deen
Lijn B: Foekje Dam en Erika Silvius

59.07%
59.85%

Winnaars 1e ronde maandagavond 6 tafels

 

Lijn A: Henk Bunt en Domien Silvius
Lijn B: Bert Gebben en Age Tolsma
Lijn C: Ed en Ineke Razenberg

60.35%
58.47%
55.68%

Winnaars 2e ronde donderdag

 

Lijn A: Jacob de Boer en Volkert Deen 
Lijn B: Jellie Knoop en Gretha Potma 
Lijn C: Geertje Pasma en Gien Schild

54.44%
60.41%
62.67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioenschap Friesland

Deelname door 24 paar clubkampioenen van diverse clubs
Sneek was met 3 paar vertegenwoordigd en haalde een mooi resultaat.

1e             Gerrit Meinema die met Richard Sjoukes speelde voor Lemmer
3e             Henk Oswald met Stien Hofstra, die Harlingen vertegenwoordigden
4e             Henk Bunt enSipko Woudstra namens BC Sneek
5e             Sjoeding Cho en Jacob de Boer namens BC Sneek
10e           Aaltsje de Boer en Volkert Deen namens BC Sneek

Gemengde Paren District
Henk Bunt en Angeline Kerver werden kampioen met 57.67%

Kypmantsjedrive
Douwe en Louise Heeringa, winnaars van de Kypmantsjedrive 2019.


♠ ♠ ♠  SnitSimmer 2019

 Zaterdag 7 september is het weer zover!! 

De voorbereidingen zijn al begonnen.
De belangrijkste ingrediënten zijn aanwezig. De Rekenkamer is weer bemand.
De restaurants zijn weer gastvrij. De arbiters worden weer benaderd.
De table-officers weer gevraagd, maar daarvoor willen wij voor uitbreiding nog een beroep op de leden van BC Sneek/IJlst doen.

Wat wordt er van een table-officer verwacht?
Van 9.30 tot 17.00 uur beschikbaar zijn als zaalwacht in een van de kroegen.

 • klaarzetten van bridgemateriaal op de tafels (meestal 4).
 • zorgen voor de juiste spellen op de juiste tafels.
 • bridgers welkom heten en informeren.
 • tijd bewaken.
 • zonodig arbiter bellen.
 • na afloop spullen opruimen en terugbrengen naar de Walrus. Vergoeding: € 25,- en in de pauze wordt u in de Walrus een lunch aangebod Voor nadere informatie kunt u bellen met:

Dieuwke Deen: 06 80156486

Mocht er nog iemand zijn, die het programmaboekje kan en wil maken, dan horen wij dit graag. 

SnitSimmercoördinatie: Lusy Faber en Dieuwke Deen.

 

 ♦ ♦ ♦ De oplossing 

 

♠  A 5 2
A 8 3
H B 3 2
♣  8 6 4

 
♠ 10 7 4
♥ H V 5
8 7 6
♣ V B 103
  ♠ H V B 3
10 7
5 4
♣ H 9 7 5 2
  ♠ 9 8 6
B 9 4 2
A V 109
♣ A
 

Je pakt de ♣ A vanzelfsprekend in je hand. En dan de hartens. Je moet hopen dat je maar
één honneur harten verliest en de andere eruit kunt snijden. Maar je moet ook de 10 nog
pinnen! Je steekt over naar ruiten boer en speelt een kleine harten naar 9. Daarna troef je
een klaveren in je hand. En dan moet je kiezen: speel je B voor (goed als oost de 10 nog
sec heeft) of een kleintje naar de A, goed als west nog de secce H heeft. Tja, die keus
valt de ene dag wat beter uit dan de andere.

Angeline.
Bron: bridgekalender

Inloggen