Speeldata
bc-sneek-ijlst-logo.png

Speelschema 2019 / 2020

Locatie Sneek Sneek Ijlst Sneek Sneek Sneek (S) Ijlst (ij)
Dag Maandag Maandag Maandag Woensdag Woensdag Bijzondere Aanvullende
  Avond
6 tafels
Avond
7 tafels
Middag
6 tafels
Middag
6 tafels
Avond
6 tafels
wedstrijden informatie
               
2019 september 2 - 16 - 30 9 - 23  9 - 23 4 - 18 11 - 25 26 aug ALV (S)
2019-oktober 14 - 28 7 - 21 7 - 21 2 - 16 - 30 9 - 23 7 sept SnitSimmer
2019 november 11 - 25 4 - 18 4 - 18 13 - 27 6 - 20    
2019 december 9 2 - 16 2 - 16 11 4 - 18 23-dec Kerstdrive(S)
               
               
               
2020 januari 6 - 20 13 - 27 13 - 27 8 - 22 15 - 29    
2020 februari 3 - 17 10 - 24 10 - 24 5 - 19 12 - 26    
2020 maart 2 - 16 - 30 9 - 23 9 - 23 4 - 18 11 - 25 6-mrt Kypmantsje(IJ)
2020 april   6 - 20 20 1 - 15 8 - 22 29 april Slotdrive(S)
               
7 april 2020 vervalt ivm Pasen              
               
Locatie Sneek:  Schuttersheuvel,   Harmen Systrastraat 8a Sneek (Noorderhoek)  Locatie IJLst: Stadsherberg Het Wapen van IJLstGalamagracht 2 8651 EB IJlst      Algehele leiding: 
Dieuwke Deen     06-80156486     

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Copyright © 2016. Bridgeclub Sneek-IJlst. Designed by Klaas Looper.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- 

Inloggen

Op onze Nieuwjaarsdrive van 2 januari jl, heeft voorzitter Durk Bootsma de aanwezige leden geïnformeerd over de veranderingen binnen onze club.

Deze veranderingen zijn de volgende:

FUSIE (juridisch) met BC IJLST “ Heel wat manche”

     1 Geen nieuwe vereniging, BC “Heel wat manche” heft zich op. (april 2019)
     2 BC SNEEK wordt BC SNEEK/IJLST (contributie blijft gelijk)    
     3 2 bestuursleden van IJLST worden toegevoegd aan het bestuur BC SNEEK/IJLST
     4 Alle activiteiten, materiaal en de tegoeden gaan naar BC SNEEK/IJLST
     5 De maandagmiddagcompetitie en de “Kypmantsje-drive” in IJLST blijven bestaan.
     6 De woensdagavondcompetitie in IJlst gaat over naar Sneek.

Na de fusie krijgen we ook ingrijpende veranderingen. Vanwege de beperkte mogelijkheden van de huidige beschikbare locaties, zijn we genoodzaakt om de volgende veranderingen door te voeren:

Seizoen 2019-2020

     1 Nieuwe locatie: Wijkgebouw de Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8A 8602 TM Sneek.
     2 De competitie maandagavonden 6 en 7 tafels blijven gelijk.
     3 De competitie dinsdagavond wordt woensdagavond
     4 De competitie donderdagmiddag wordt woensdagmiddag
     5 Alle leden kunnen gebruikmaken van 5 competities (incl. maandagmiddag IJlst) De statuten en reglementen zullen notarieel worden aangepast.

Het bestuur vraagt - voor deze veranderingen - om begrip en op een positieve bijdrage van de leden.


Bestuur BC Sneek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx